Kwaliteit

Voor de aankoop van onze aardappelen wordt steeds gewerkt met vertrouwde telers die over Global Gap certificaten beschikken.

We werken met een volledig geautomatiseerd traceringssysteem.

Van elk lot aardapppelen worden er eerst analyses uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en
dit volgens de GMS- en LMS-procedures.

Zodoende kunnen wij garanderen dat de consument niet alleen een lekker, maar ook een gezond en veilig product consumeert en dit volgens de wettelijke normen.
 
     
     
  Behaalde quality labels

 
  ISO 22000  
  ACS Gids G014